ช่วบเหลือ/Help Desk

ช่วยเหลือ : Wi-Fi เชื่อมต่อไม่สำเร็จ เข้าเว็บช้า ลืมรหัสต่างๆ เครื่องติดไวรัส ฯลฯ

Read More

แบบฟอร์ม/Forms

แบบฟอร์อมและเอกสารต่างๆ : แบบฟอร์มขอใช้บริการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต

Read More

บริการ/service

บริการของเรา : อินเทอร์เน็ต บัญชีผู้ใช้ E-Mail IT-Clinic E-learning ห้องบริการคอมพิวเตอร์

Read More

RSS IT Tips

RSS IT News

RSS beartai

RSS windowssiam