>>วิธีติดตั้ง WORDPRESS บน LOCALHOS

วิธีติดตั้ง WordPress บน localhos

นี่คือวิธีติดตั้ง WordPress ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา แล้วก็ทำการปรับแต่งแก้ไข
ก่อนที่จะอัพโหลดขึ้นไปในเว็บไซต์ของเรา เราสามารถเรียนรู้การใช้งาน WordPress ได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้โดยไม่ต้องกับอินเตอร์เน็ต เมื่อทำเว็บเสร็จแล้วค่อยอัพโหลดขึ้นโฮสต์จริงภายหลังเพื่อออนไลน์ ซึ่งผมจะได้พูดถึงในบทต่อๆไปอีกที

3 ขั้นตอนติดตั้งเว็บไซต์ WordPress แบบ Step by Step

1.สิ่งที่ต้องมีก่อนจะเริ่มทำการติดตั้ง WordPress

1.1 Download WordPress
เปิดโปรแกรมเปิดเว็บขึ้นมา (แนะนำ Google Chrome) ไปที่ google แล้วค้นหา WordPress thai คลิกที่ลิงค์ Thai-WordPress(https://th.wordpress.org/) > คลิกที่ “ดาวน์โหลดเวิร์ดเพลส”
1.2 Download Appserv
ไปที่ google แล้วค้นหา Appserv > คลิกเข้าไปที่เว็บ www.appservnetwork.com > ไปที่หน้า หรือเมนู”ดาวน์โหลด” > แล้วคลิกที่ “Download”

2. จำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเป็นเซิร์ฟเวอร์

2.1 ติดตั้ง AppServ
ดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ appserv-win32-8.5.0 > Next >
I Agree > (เลือกที่เก็บ หรือใช้เป็นค่าเดิมที่โปรแกรมกำหนดมาก็ได้ ) > Next > มีหน้า AppServ Packge Components เลือกทุกตัว แล้วคลิกที่ Next >

“ถ้ามีหน้า You system must install VC14
Runtime.Press OK to install it. ให้คลิกที่ OK > ติ๊กถูกที่ I agree to the
license terms and conditions > Install รอติดตั้งจนเสร็จ Setup successful แล้วปิดออกไปได้เลย”

>ที่ส่วนของ Apache HTTP Sever Infomatio
ให้ใช้ค่าเดิมที่โปรแกรมกำหนดมาให้เลยครับ ดังนี้
Server Name: localhost
Administrator’s Email Address: admin@example.com
Apache HTTP Port(Default 80): 80
Apache HTTP Port(Default 443): 443
แล้วคลิก Next

> ที่ส่วนของ MySQL Server Configuration
ให้ตั้งรหัสผ่านสำหรับ root จำนวน 8 หลัก > แล้วคลิก Next (รอ…) เมื่อเสร็จแล้วจะเข้าสู่หน้า Completing the AppServ 8.5 Setup Wizard ให้เลือกติ๊กถูกที่ Start Apache และ Start MySQL > แล้วคลิก Finish

 

“ถ้ามีหน้า Windows Security Alert ขึ้นมาให้ติ๊กถูกทั้งติ๊กเลือกทั้งสองตัว > Alow access”

2.2 สร้างฐานข้อมูล
–> เข้าสู่หน้า phpmyadmin
โดยให้พิมพ์ที่อยู่เว็บ(URL) เป็ร localhost > คลิกที่
phpMyAdmin Database Manager Version 4.6.4 >
login เข้าระบบ Username: root และ Password: ใส่รหัส 8หลัก(จดไว้เผื่อลืมด้วยนะครับจะต้องใช้ในข้อ 3.2 ครับ ) > คลิกที่ go

–> สร้างฐานข้อมูลใหม่
ให้คลิกที่ +New ใส่ค่าที่ Create database: ตั้งชื่อดาต้าเบส (เช่น sonchitblog เป็นต้น) > คลิก Create

“ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับการติดตั้งโปรแกรมจำลองเซิร์ฟเวอร์ และการสร้างฐานข้อมูลสำหรับติดตั้ง WordPress ตอนนี้เครื่องเราพร้อมสำหรับการติดตั้งเว็บไซต์แล้วครับ เริ่มกันต่อเลยครับ”

3.ติดตั้ง WordPress

3.1 ก๊อปไฟล์ wordpress ที่เราโหลดมาในข้อ 1.1  แตกไฟล์ซิ๊ป   > ก๊อปปี้ไฟล์ข้างในไปวางในโฟลเดอร์ Appserv/www

3.2 เรียกหน้า install WordPress ขึ้นมา
โดยไปที่ localhost > Create a Configuration File > Let’s go! ให้เราใส่ข้อมูลดังนี้
DatabassName: ชื่อดาต้าเบส
User Name: root
Password: ใส่รหัส 8หลัก
Databass Hist:localhost
Table Prefix:wp_ (แนะนำเปลี่ยนเป็นชื่ออื่น เช่น sonchitblog_ )
จากนั้นคลิกที่ Submit > Run the install

3.3 เข้าสู่หน้า install WordPress
กำหนดค่าพื้นฐานให้กับเว็บไซต์ของเรา โดยให้ใส่ข้อมูลต่างๆดังนี้
Site Title: ชื่อเว็บ(เปลี่ยนทีหลังได้)
Username:เป็น username ที่ใช้สำหรับ login เข้าเว็บของเรา
Password,twice:เป็น username ที่ใช้สำหรับ login เข้าเว็บของเรา
You E-mail:ใส่อีเมลของเรา

Privacy: Allow search engines to index this site.เลือกว่าจะให้อนุญาติให้เชิร์ชเอนจิ้นเข้ามาเก็บข้อมูลหรือไม่ เลือกเป็นไม่ก่อนเราสามารถเปลี่ยนค่าทีหลังได้
จากนั้นคลิกที่ Install WordPress ก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเข้าสู่หน้าล็อกอิน ให้ใส่ Username และก็ Password แล้วคลิกที่ Login (เป็นชื่อและรหัสที่เราตั้งในข้อ 3.3) ** วิธีเข้าหน้า Login ให้ไปที่ localhost/wp-login.php ครับ

เรียบร้อยทุกสิ่งอย่างแล้ว..”นี่ก็คือการติดตั้งเว็บไซต์ WordPress” ตอนนี้เว็บของเราก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วครับ