>>การสร้าง Android Application จาก HTML5 ด้วย PhoneGap