ติดต่อ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
อาคารศูนย์ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 3)
167 ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทรศัพท์ 044-815111
ต่อ 115 ห้องสำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ต่อ 344 ห้องซ่อมบำรุง1