ไอทีคลินิค

บริการตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง ติดตั้งซอฟต์แวร์ ปรับตั้งค่าสำหรับซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพา ให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ทั้งซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์

เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8:30 -16:30 และ เสาร์-อาทิตย์ 9:00 – 16:30 น. ณ ห้อง IT Clinic (ซ่อมบำรุง 1) ชั้น 2 อาคารศูนย์ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 3) เบอร์ติดต่อภายใน 344

แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์และและอุปกรณ์ต่อพ่วง

แจ้งซ่อมอินเตอร์เน็ตและติดตั้งอุปกรณ์อินเตอร์เน็ต